Ngày không tiền mặt
Một kỷ lục mới trong giao dịch bán lẻ kết hợp nền tảng công nghệ tại Việt Nam
2020-06-11 18:34:47
Một kỷ lục mới trong giao dịch bán lẻ kết hợp nền tảng công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng trái vải, khi cứ mỗi giờ có một tấn vải được...
Đọc nhiều