ngành công nghiệp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 6% trong tháng 4

2014-04-28 17:01:45
Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo Tình hình Kinh tế-Xã hội tháng Tư, theo đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Tư ước tính tăng 6% so...