Mỹ tái cấu trúc chuỗi cung ứng
Việt Nam được mời cùng Mỹ thảo luận tái cấu trúc chuỗi cung ứng
2020-05-12 17:09:24
Mỹ đang thực hiện nhiều kế hoạch nhằm tái cấu trúc chuỗi cung ứng, tách khỏi Trung Quốc. Việt Nam là một trong những đối tác được Mỹ hướng tới. Dịch...
Đọc nhiều