mục đích sử dụng đất
5 tỉnh được chuyển mục đích sử dụng đất
2014-06-13 16:33:29
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND 5 tỉnh Phú Thọ, Nghệ An, Vĩnh Long, Sóc Trăng và An Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một...
Chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện 906 dự án tại Thái Bình
2014-06-03 14:20:23
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng 13.789.409 m 2 đất trồng lúa để thực hiện 906 dự án, công trình. Ảnh...
Thủ tướng đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng đất tại 3 tỉnh
2014-04-17 14:05:59
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND 3 tỉnh Hải Dương, Quảng Bình và Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án,...
Thủ tướng đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Bình Thuận, Vĩnh Long
2013-12-24 15:30:38
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND 2 tỉnh Bình Thuận và Vĩnh Long quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình...
Xây dựng kè chống sạt lở tại mũi Cà Mau
2013-12-16 13:30:35
Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Cà Mau quyết định chuyển mục đích sử dụng 3,04 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện Dự án xây dựng kè chống...
Đọc nhiều