một quốc gia hai chế độ
Trung Quốc tuyên bố không tha thứ ‘Đài Loan ly khai’
2020-05-20 17:10:00
Trung Quốc tuyên bố kiên định mô hình “Một quốc gia, hai chế độ” và không bao giờ tha thứ cho các “phần tử ly khai” ở Đài Loan. Mã Hiểu Quang,...
Đọc nhiều