mokong
Sông Mekong: Cần sự minh bạch, hợp tác về nguồn nước
2020-05-17 13:41:26
Nghiên cứu trên đã đưa ra nhiều bằng chứng và dữ liệu hệ thống về việc các đập thủy điện Trung Quốc tích nước, góp phần làm tình trạng hạn hán ở các...
Đọc nhiều