máy bay săn ngầm P-3C
Đại sứ quán Nhật kể chi tiết về việc Việt Nam hỗ trợ sửa máy bay săn ngầm
2020-07-06 20:30:53
Đại sứ quán Nhật tại Việt Nam đã thể hiện sự cảm kích đối với “nghĩa cử đẹp” và tinh thần sẵn sàng hỗ trợ người gặp khó khăn của Việt...
Đọc nhiều