mất vốn nhà nước
VDB lỗ nặng 4.873 tỉ đồng, nguy cơ mất vốn ở nhiều khoản nợ
2020-05-24 17:06:21
Không chỉ có kết quả hoạt động bết bát với lỗ lũy kế đến 31.12.2018 là 4.873 tỉ đồng, VDB còn có nhiều khoản nợ tiềm ẩn nguy cơ mất vốn nhà nước. VDB...
Đọc nhiều