mạng xã hội tin giả
Liên hợp quốc phát động chiến dịch mới chống tin giả trên mạng
2020-07-01 15:58:54
Chiến dịch mang tên “Pause” (Hãy tạm dừng), kêu gọi những người sử dụng các nền tảng số hóa dừng lại để suy nghĩ về thông tin mà họ định chia...
Tẩy chay Facebook và hiệu ứng hòn tuyết lăn
2020-06-29 09:14:18
Facebook đang cố gắng kêu gọi các công ty không dừng quảng cáo trên nền tảng này và trấn an về các nỗ lực dọn dẹp. Thế nhưng, lòng tin của các nhà quảng cáo...
Đọc nhiều