mã vạch
Mã số mã vạch và hòn đá tảng đè nặng lên vai doanh nghiệp
2020-06-07 06:30:48
Quy định thêm mã số mã vạch là ‘ta tự trói ta’, là bất hợp lý, gây cản trở hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, làm tăng chi phí và tạo thêm gánh nặng...
Đọc nhiều