Mã Pì Lèng Panorama
Hà Giang không đập bỏ toàn bộ Mã Pì Lèng Panorama
Hoài Nam - 2020-07-18 15:55:35
Theo phương án xử lý tòa nhà Mã Pì Lèng Panorama, UBND tỉnh Hà Giang quyết định không đập bỏ toàn bộ công trình mà cải tạo thành điểm dừng chân ngắm cảnh,...
Đọc nhiều