lươn chạch
Chuyện cán bộ “lươn chạch” từ chỉ đạo của Tổng Bí thư
Đặng Trường - 2020-07-15 15:18:08
Chưa bao giờ, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 lại được quan tâm, nghiên cứu kỹ lưỡng và quán triệt chặt chẽ như thời gian qua. Đến nay, quy định về...
Đọc nhiều