Luật xử lý vi phạm hành chính
Đề xuất phạt lao động công ích với thanh niên khi vi phạm hành chính
2020-06-18 11:01:22
Nhiều đại biểu đề xuất hình phạt lao động công ích như một hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong luật Xử lý vi phạm hành chính đang được Quốc hội...
Đề xuất cắt điện, nước để xử vi phạm hành chính chây ỳ
2020-05-22 16:26:57
Ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân, tổ chức vi phạm trong xây dựng công trình, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...
Đọc nhiều