luật sư Trần Hồng Phong
Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải không cần luật sư, hiểu sao cho đúng?
Đặng Trường - 2020-05-08 14:56:02
Ngày 6/5/2020 vừa qua, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải tại Hà Nội. Sau khi người hỗ trợ pháp lý cho...
Đọc nhiều