Luật Đối thoại
Việc hòa giải, đối thoại tại tòa án thành công sẽ tiết kiệm thời gian, chi phí
2020-05-25 19:21:30
Ngày 25/5/2020, đóng góp cho dự thảo Luật Đối thoại, hòa giải tại tòa án, đại biểu Lưu Thành Công- Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long cho rằng,...
Đọc nhiều