luật cư trú sửa đổi
Bộ trưởng Tô Lâm: Đảm bảo điều kiện bỏ hộ khẩu giấy từ 7/2021
Tùng Lâm - 2020-06-16 20:32:57
Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định sẽ hoàn thành cấp căn cước công dân trong một năm nữa, đảm bảo bỏ hộ khẩu từ tháng 7/2021 dù nhiều đại biểu lo không...
Nhiều đại biểu ủng hộ bỏ điều kiện thường trú ở Hà Nội, TP HCM
2020-06-05 08:31:12
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng duy trì điều kiện riêng về đăng ký thường trú vào các thành phố trực thuộc Trung ương là “tạo sự bất bình đẳng...
Đọc nhiều