Luật Biên phòng
Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm
2020-05-21 12:34:01
Dự luật Biên phòng cần phải bảo đảm việc thực thi nhiệm vụ của bộ đội biên phòng không làm hạn chế quyền con người, quyền công dân và chồng chéo với...
Đại tướng Ngô Xuân Lịch trình Luật Biên phòng trước Quốc hội
2020-05-21 09:42:55
Ngày 21/5, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về nhiều dự án luật, trong đó có Luật Biên phòng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch trình Luật Biên phòng trước Quốc...
Đọc nhiều