lựa chọn
Lựa chọn những người có tâm, có tầm, có đức và có tài lãnh đạo đất nước
2021-01-30 16:08:39
Các đại biểu đều khẳng định sẽ phát huy trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, thể hiện qua mỗi lá phiếu bầu, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu,...
Đọc nhiều