lô 06.01
Tàu Trung Quốc tiến sát giàn khoan ở Bãi Tư Chính
Hạ Trắng - 2020-07-13 13:56:06
Vừa qua, Trung Quốc đã cho tàu Hải cảnh 5402 áp sát giàn khoan của Việt Nam tại mỏ Lan Tây và Phong Lan Dại thuộc lô 06.01, nhằm gây áp lực và cản trở hoạt động...
Đọc nhiều