lấy dân làm gốc
Dân làm gốc, là gốc cây đại thụ đấy
Bảo An - 2021-01-28 10:28:04
Sức mạnh của Việt Nam bắt nguồn từ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dù ở bất kỳ thời kỳ nào, người dân Việt Nam cũng luôn mang trong mình lòng nồng nàn...
Khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội: ‘Phải thực sự kiểu mẫu về mọi mặt’
2020-10-12 10:39:19
Sáng 12.10, Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVII chính thức khai mạc. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim...
Đọc nhiều