lập trường của Mỹ trên biển
Nhờ Mỹ đánh Trung Quốc: Coi chừng “Tiễn beo cửa trước, rước hùm cửa sau”
2020-07-15 18:36:09
Tuy Mỹ từng nhiều lần tuyên bố các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là phi pháp, nhưng đây là lần đầu tiên Washington bác bỏ các yêu sách này một cách...
Đọc nhiều