Lao động việc làm 2020
Từ 15/6, người chấp hành xong hình phạt tù được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm
2020-06-06 07:51:40
Theo Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, từ 15/6/2020, người chấp hành xong hình phạt tù...
Đọc nhiều