Lãnh đạo quân đội
Lãnh đạo quân đội sẽ không được lập công ty trong năm đầu sau nghỉ hưu
2020-06-28 17:48:33
Trong 12 tháng từ khi nghỉ hưu, người có chức vụ, quyền hạn trong quân đội không được thành lập doanh nghiệp, công ty tư nhân, nhằm ngăn chặn tình trạng “sân...
Đọc nhiều