Lâm nghiệp
Xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 19 tỷ USD
2020-06-29 13:48:30
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết ngành nông nghiệp đã lấy lại tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất quý II toàn ngành tăng 2,19%. Bộ Nông nghiệp...
Đọc nhiều