làm báo
Tôi muốn trả lời các nhà báo
2021-06-20 09:48:07
Đó là lời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ở hành lang hội trường Ba Đình. Cứ đến ngày truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, tôi lại nhớ về các vị...
Làm báo phải có tâm, tránh tình trạng con sâu làm rầu nồi canh
2020-08-06 07:10:20
Để hạn chế tình trạng một bộ phận phóng viên lợi dụng nghề nghiệp sách nhiễu tổ chức, doanh nghiệp, trước tiên lãnh đạo cơ quan báo chí phải chịu trách...
Đọc nhiều