lái metro
Đề xuất lương chuyên gia dạy lái Metro Số 1 hơn 500 triệu đồng
2021-03-02 07:10:41
Chuyên gia nước ngoài dạy lái Metro Số 1 được đề xuất lương hơn 500 triệu đồng mỗi tháng – mức thấp nhất theo hợp đồng gốc, tương đương một số dự...
Đọc nhiều