lạc hậu
Việt Nam là dân tộc nhỏ yếu, nghèo nàn và lạc hậu?
2020-07-20 12:48:45
Trong một cuộc hội thảo quốc tế do Liên minh Châu Âu phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, một Giáo sư Đan Mạch phát biểu rằng: “Tôi rất hân...
Đọc nhiều