kỷ niệm 25 năm
Quan hệ Việt-Mỹ 25 năm: Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mãi trường tồn
Hạ Trắng - 2020-07-08 11:14:58
Trong quá khứ, Việt Nam và đế quốc Mỹ từng là “kẻ thù” của nhau nhưng sau năm 1995, Mỹ chính thức trở thành bạn hàng, đối tác toàn diện của Việt Nam, phát...
Đọc nhiều