Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII

Đại biểu Quốc hội thống nhất quan điểm trong giải quyết vấn đề biển Đông

2014-05-21 13:32:54
Sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến sau khi nghe Chính phủ báo cáo vấn đề biển Đông. Nội dung này đã được Phó Thủ tướng Chính...
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 và xuất phát từ thực tiễn tình hình những tháng đầu năm, Chính phủ xác định rõ 7 nhiệm vụ,...
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981 với sự hộ tống của tàu chiến, máy bay quân sự đang khiến hòa...
Bài chọn lọc