kỵ binh cảnh sát cơ động
Thao trường huấn luyện kỵ binh
2020-06-25 20:47:08
Hơn 70 cảnh sát cơ động luyện tập 8 tiếng mỗi ngày cùng ngựa trên thao trường, với các bài tập như: vượt chướng ngại vật, đổ người lấy vật hay né đạn. Đoàn...
Đọc nhiều