kinh te vi mo
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng thấp và những vấn đề cần lưu ý
2013-05-25 08:20:03
Tư duy mới trong kiềm chế lạm phát là kiềm chế theo mục tiêu, vì vậy việc cập nhật diễn biến, tác động, nguyên nhân và dự báo về lạm phát là rất cần...
Ổn định kinh tế vĩ mô – Nền tảng cho phát triển bền vững
2012-07-07 04:10:17
Ổn định kinh tế vĩ mô có vai trò quan trọng về nhiều mặt. Nó giúp cho nền kinh tế không bị rơi vào vòng luẩn quẩn: tăng trưởng- lạm phát- thắt chặt- suy giảm-...
Bốn tháng đầu năm 2012: Kinh tế vĩ mô cải thiện một bước
2012-04-30 13:00:34
Cùng với kiềm chế lạm phát là mục tiêu ưu tiên đã đạt được kết quả bước đầu, vấn đề thứ hai là kinh tế vĩ mô, một mục tiêu quan trọng cũng bước...
Nghị quyết 11 của Chính phủ sau 1 năm đi vào cuộc sống
2012-02-20 03:58:07
Nghị quyết 11/NQ-CP do Chính phủ ban hành đến nay đã được 1 năm. Nhìn lại những nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị thực hiện Nghị quyết để...
Đọc nhiều