kim ngạch xuất nhập khẩu

Xuất siêu trở lại, nửa đầu tháng 7 thặng dư thương mại 85 triệu USD

2013-07-21 23:23:26
Cán cân thương mại nửa đầu tháng 7 thặng dư 85 triệu USD, thu hẹp mức thâm hụt thương mại cả nước từ đầu năm đến hết 15/07/2013 xuống 755 triệu USD. Khối...