Kiến
Kiến giải toán hiệu quả siêu như người
2013-04-18 20:00:55
Bài toán hiệu quả được kiến lửa cân nhắc khi chúng luôn chọn cho mình đường đi nhanh nhất, thay vì ngắn nhất, để di chuyển trên mọi bề mặt. Một bản nghiên...
Đọc nhiều