không ý kiến coi như đồng ý
Chủ tịch Nguyễn Thành Phong: Xin ý kiến, quá 15 ngày không trả lời coi như đồng ý
2020-05-27 19:36:17
Quá 15 ngày đơn vị được xin ý kiến không trả lời thì coi như đồng ý với ý kiến của đơn vị xin ý kiến và phải chịu trách nhiệm với các nội dung liên...
Đọc nhiều