không hợp tác
Nữ bệnh nhân Covid-19 số 483 không hợp tác, không khai báo lịch trình, nơi ở
2020-08-02 18:06:44
Bệnh nhân Covid-19 số 483 suốt 5 tháng không về nhà và hiện không hợp tác, không khai báo địa chỉ, hành trình dịch tễ. Nữ bệnh nhân Covid-19 số 483 không hợp tác,...
Đọc nhiều