không biển số
Từ 1/8, xe chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông
2020-07-30 06:24:08
Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ 1/8, xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông cần tiến hành đăng...
Đọc nhiều