Không Bàn Lùi
Thủ tướng: ‘Khó mới phải cố gắng, không bàn lùi’
2020-07-07 10:46:36
Các địa phương đều khó khăn vì dịch COVID-19. Khó khăn thì ai cũng biết, trong bối cảnh đó, các cấp cần cố gắng nỗ lực vượt lên chứ không bàn lùi. Sáng...
Đọc nhiều