khởi tố Vũ Huy Hoàng
Ông Hoàng 2.700 tỉ đồng, ông Tài 2.000 tỉ đồng, không nghèo mới lạ
2020-09-16 20:53:49
Quan chức sai phạm gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng, ngàn tỉ đồng. Ông Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Thành Tài, cứ mỗi ông sai phạm mất vài ngàn tỉ đồng thì nước...
Đọc nhiều