khôi phục đường bay
Về việc Thủ tướng đồng ý “mở cửa” đường hàng không Việt Nam – Trung Quốc
Thế Khoa - 2020-07-15 10:09:27
“Thủ tướng đồng ý mở cửa đường hàng không Việt Nam – Trung Quốc”; “Mở lại đường bay Việt Nam – Trung Quốc”; “Khôi phục đường bay đến Trung Quốc”…...
Đọc nhiều