khoa học Việt Nam
Tầm nhìn khoa học Việt Nam qua phát biểu của Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
Hạnh Văn - 2020-08-25 18:23:26
Sáng 24/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt...
Đọc nhiều