khai thác tài nguyên nước
Đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đến hết năm 2020
2020-07-20 14:41:04
Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là một trong những quy định hoàn toàn mới của Luật Tài nguyên nước. Đây là một chính sách lần đầu tiên được áp...
Đọc nhiều