khả năng quân sự Trung Quốc
(CĐ 17) Kỳ 19 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.3)
2014-11-13 18:07:46
Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên “Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”,...
(CĐ 17) Kỳ 18 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.2)
2014-10-23 11:40:26
Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên “Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”,...
(CĐ 17) Kỳ 17 – Năng lực đang được PLA tích cực theo đuổi và phát triển (P.1)
2014-10-22 18:41:56
Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên “Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”,...
(CĐ 17) Kỳ 16 – Xu hướng hiện đại hóa lực lượng quân sự Trung Quốc
2014-10-22 17:40:08
Tiếp tục loạt chuyên đề báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ trình lên Quốc hội nước này mang tên “Các diễn biến quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2014”,...
Đọc nhiều