kẻ phản nước
Bất ngờ chuyện vinh danh kẻ bán nước Trương Vĩnh Ký
2020-09-16 01:30:56
Gần đây, một số trang mạng đăng tải bài ca ngợi Trương Vĩnh Ký, một người có thừa tài năng nhưng mang dạ phản trắc, kẻ đã dành trọn cả đời để cúc cung...
Đọc nhiều