Huyện duy xuyên
Vừa nhận tiền hỗ trợ từ xã, dân chưng hửng vì bị thu lại không sót đồng nào
2020-05-16 13:57:52
Hàng trăm hộ dân ở Quảng Nam vừa phấn khởi nhận tiền hỗ trợ chăn nuôi từ xã chi trả thì ngay lập tức họ chưng hửng vì bị tổ thú y thu hồi. Xã mời dân...
Đọc nhiều