hứa
Sẽ không để có tình trạng “những ông vua con” xem nhẹ dân!
2020-10-13 09:51:06
Việc một số cán bộ bỏ ngoài tai ý kiến của dân, thậm chí trước mỗi nhiệm kỳ thì tỏ ra gần dân nhưng khi đã bầu xong xuôi thì mọi lời hứa rơi vào quên...
Đọc nhiều