hũ cốt
Chùa Kỳ Quang 2 mở cửa hầm cốt để người dân đối chứng di ảnh từ ngày 9/9
2020-09-08 07:46:00
Từ ngày 9/9, chùa Kỳ Quang 2 sẽ mở niêm phong hầm cốt, cho người dân xuống hầm cốt nhận diện di ảnh và đối chứng để tìm hũ tro cốt của thân nhân. Trao đổi...
Đọc nhiều