hợp tác Mỹ – Việt
Mỹ hợp tác hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe dọa bất hợp pháp trên biển
2020-07-22 18:17:43
“Chúng tôi mong muốn hợp tác cùng Việt Nam nhằm phát triển nghề cá một cách bền vững và hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe doạ bất hợp pháp trên...
Đọc nhiều