hội nghị Trung ương 12
Giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới
2020-05-14 16:54:33
Tổng bí thư cho biết Trung ương đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa...
Bế mạc Hội nghị Trung ương 12
Tùng Lâm - 2020-05-14 16:07:07
Sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn...
“Cán bộ có bao nhiêu nhà, xe dân biết cả, phải có cơ chế để dân nói ra“
2020-05-14 07:00:06
Nhiều ý kiến chia sẻ là những người giàu nhanh, nhiều nhà đất, tài sản thì không lựa chọn vào Trung ương. Và chỉ có dân mới kết luận được vấn đề này. Cán...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 12
Thành Nhân - 2020-05-11 09:24:16
Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XII) dự kiến họp từ ngày 11 đến 14/5, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bàn phương...
Trung ương sẽ thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng
Tùng Lâm - 2020-05-11 09:03:10
Nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương 12 sẽ thảo luận, thông qua, quyết định những vấn đề quan trọng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đại biểu Quân đội...
Đọc nhiều