Hội nghị Trung ương 10
Hoan nghênh và đồng thuận
2015-01-15 17:37:04
Kỳ lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên của Đảng cho thấy, tín nhiệm của Đảng cũng chính là tín nhiệm và niềm tin của nhân dân. Trong bài phát biểu khai mạc...
Người dân nói về bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
2015-01-13 15:57:12
Nhiều người dân đánh giá cao nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI). Những ngày vừa qua, đông đảo...
Đặt báo chí dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng
2015-01-12 23:10:00
Trung ương thảo luận về quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; trong đó nhấn mạnh, báo chí là phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền,...
Hội nghị Trung ương 10 xác định 12 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng
2015-01-12 23:01:49
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thông báo nhiều kết quả quan trọng, trong đó có đề án quy hoạch và phát triển báo chí đến năm 2025. Chiều nay (12/1), Ban Chấp...
Đổi mới chính trị không phải thay đổi chế độ chính trị
2015-01-12 21:30:50
Phát biểu bế mạc hội nghị TƯ 10 chiều nay, Tổng bí thư nhấn mạnh: Phải nắm vững và khẳng định đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ...
Thông báo Hội nghị Trung ương 10, khóa XI
2015-01-12 20:24:27
BBT trân trọng giới thiệu toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 05...
Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
2015-01-12 19:02:09
Đài TNVN trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) Tổng Bí...
Hội nghị Trung ương 10 thành công tốt đẹp
2015-01-12 18:08:51
Sau 8 ngày làm việc liên tục, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc chiều 12/1. Trong...
TƯ đã lấy phiếu tín nhiệm dân chủ, đoàn kết
2015-01-12 18:00:08
Sau 8 ngày làm việc liên tục, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TƯ Đảng khoá 11 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc chiều nay.  Phát...
Trung ương họp phiên bế mạc
2015-01-12 17:25:46
Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, sáng 12/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh...
Trò chuyện với GS. Nguyễn Minh Thuyết về lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính Trị
2015-01-10 09:24:44
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Thành bại hay không đều ở cán bộ”. Quên lời dặn của Bác, sẽ làm hỏng công việc chung. Tại Hội nghị Trung ương 10,...
Ngày làm việc thứ năm Hội nghị Trung ương 10
2015-01-09 16:59:25
Sáng 9/1/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường, thảo luận về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm...
Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 10
2015-01-08 17:19:44
Cả ngày 8/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận (buổi sáng tại tổ, buổi chiều tại hội trường) về Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực...
Đọc nhiều