Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ
Thúc đẩy thương mại, mở rộng cơ hội đầu tư giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ
2020-10-09 14:30:13
Ngày 9-10, tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)...
Đọc nhiều